Πόρτες πυρασφαλείας - Πυράντοχες Πόρτες Pagomenos

Στην Fire Protection ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ διαθέτουμε Πυράντοχες Πόρτες μονόφυλλες ή δίφυλλες με δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτών οι οποίες είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1634-1. Μπορείτε να τις τοποθετήσετε με στριφώνια ή με συνδέσμους. Ακόμη, διαθέτουμε Πυροδιογκούμενα Μαξιλαράκια τα οποία εμποδίζουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς, του καπνού και των τοξικών αερίων και προσφέρουν πυροπροστασία έως 3 ώρες.