Πυρανίχνευση - Πυρασφάλεια

Στην FIRE PROTECTION ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ παρέχουμε όλα τα προϊόντα που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Φροντίζουμε με συνέπεια για την εγκατάστασή τους καθώς και για την υποστήριξη σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε.

Όπως επιβάλλει ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Νέων Κτιρίων, κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης το οποίο να ανιχνεύει άμεσα την εστία της φωτιάς πριν αυτή εξαπλωθεί στον χώρο και με την κατάλληλη οπτική ή ακουστική σήμανση (συναγερμός) να θέτει σε λειτουργία το σύστημα κατάσβεσης.

Στην FIRE PROTECTION ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ μπορείτε να βρείτε πίνακες πυρανίχνευσης, ολοκληρωμένα συστήματα πυρανίχνευσης καθώς και συστήματα κατάσβεσης κατάλληλα για τις ανάγκες κάθε κτιρίου.