Πυροσβεστικές Φωλίες & Εξοπλισμός

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ

Στην Fire Protection ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ σας βοηθάμε να επιλέξετε την κατάλληλη πυροσβεστική φωλιά για τον χώρο σας. 
 
Οι πυροσβεστικές φωλιές είναι ένα απαραίτητο μέτρο πυρασφάλειας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι πυροσβεστικές φωλιές πρέπει να τοποθετούνται σε κτίρια και δημόσιους χώρους όπως καταστήματα, εμπορικά κέντρα, επιχειρήσεις, κέντρα ψυχαγωγίας καθώς και σε μέρη όπου συναθροίζεται πλήθος ατόμων. 
 
Στην Fire Protection ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ διαθέτουμε πυροσβεστικές φωλιές εσωτερικών χώρων οι οποίες συνδέονται με το δίκτυο πόλης καθώς και πυροσβεστικές φωλιές εξωτερικών χώρων οι οποίες συνδέονται σε μόνιμα υδροδοτικά δίκτυα. Ακόμη, μπορείτε να βρείτε εξαρτήματα απαραίτητα για τις πυροσβεστικές φωλιές όπως πυροσβεστικούς σωλήνες, ανέμες, κρουνούς κ.ά.